PdaNet for Windows Mobile (x64 version)

PdaNet for Windows Mobile (x64 version)

Miễn phí
Nó cho phép anh để lên mạng wirelessly qua Windows Mobile điện Thoại
Người dùng đánh giá
3.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Phần mềm này cho phép của laptop (hay màn hình để lên mạng wirelessly bằng cách kết nối của cậu Windows Mobile điện Thoại qua Sync cáp, Bluetooth hay thậm chí Wifi. PdaNet đi qua cái dữ liệu vô hạn định về điện thoại của anh và không cần thêm sự phục vụ. Hỗ trợ tất cả Windows Mobile điện thoại. Đơn giản chỉ tải và cài phần mềm của máy tính của anh, và nó sẽ hoạt động trong vòng vài giây.
Thông tin được cập nhật vào: